Vzývání

Adoramus te Christe (Berthier, Taizé)

Adoramus te Domine (Berther, Taizé)

Bless the Lord, my soul (Berthier, Taizé)

Bože věrný od věků Bože, Otče věčnosti (Cithara Sanctorum, Wurm, Najbrt)

Buď chválen, milý Ježíši (Herman, Zinzendorf, Gregor, Esterle)

Chválíme tě, velebíme tě

Gloria (Watkinson)

Gloria a Dios (melodie z Peru, Winter)

Hospodine, studnice dobroty (Šamotulský kanc.)

Jezu Kriste, Synu Boží (Blahoslav, Nechuta)

Ježíši, Pane nejvyšší

Kdo je mocný jak ty, Hospodine (Coufal)

Kyrie eleison (Bell) Kyrie eleison (Berthier, Taizé)

Kyrie eleison (Beuerle) Kyrie eleison (anonym)

Kyrie eleison (ukrajinská ortodoxní liturgie)

Kyrie, Gloria (Olejník)

Můj Pane, tobě budu zpívat – kánon

Můj klenote nejkrásnější – kánon

Můj klenote ze všech nejkrásnější (Lipsko, L. Rejchrt)

Nám radostí jsi , Pane, ty (Truvérská mše, Eben, Lomová)

Ó Jezu Kriste, Synu Panny čisté (Šturm, Esterle)

Pane Ježíši Kriste (Augusta)

Pane, smiluj se (Seuffert)

Pane, smiluj se. Sláva na výsostech (Eben)

Přijď, Králi večný náš (Giardini, Wesley, Stránský, Kašpar)

Sláva budiž Bohu Otci (Moravetz)

Smiluj se, Bože, smiluj nad námi (Komenský, Eben)

Svatý, svatý, svatý (Dykes, Heber, Halama)