DARUJTE

Budeme rádi za Vaši podporu nového zpěvníku

Práce na něm stála nespočet dobrovolnických i mnoho placených hodin. Cenu jsme stanovili tak, aby byla dosažitelná pro sbory i jejich členy, využili jsme i zahraniční dary z partnerských církví, přesto je však v mnohém dotována.

Můžete přispět libovolnou částkou na účet

56847016 / 2700, var. symbol 417.

Moc děkujeme.