DARUJTE

Budeme rádi za Vaši podporu nového zpěvníku

Na současný zpěvník, vydaný v roce 1979, přispěly z největší části zahraniční církve, zejména Bádenská evangelická církev. Náš nový zpěvník chceme pořídit převážně za své. Práce na něm stála nespočet dobrovolnických i mnoho placených hodin. Cenu jsme stanovili tak, aby byla dosažitelná pro sbory i jejich členy, přesto je však v mnohém dotována. K tomu, abychom se tentokráte již obešli bez dotací zahraničních partnerů, nám chybí zhruba 500.000 Kč. Na jaře 2021 proto zahájíme kampaň pro dárce a sponzory na vydání zpěvníku.

Již nyní však můžete přispět libovolnou částkou na účet

56847016 / 2700, var. symbol 417.

Moc děkujeme.