OTÁZKY A ODPOVĚDI

Nejčastější dotazy k podobě zpěvníku a jeho výstupů

Které verze zpěvníku vyjdou tiskem a které elektronicky?

Tiskem vyjde zpěvník samotný a varhanní doprovodník (chorálník), na webu a v mobilní aplikaci bude kromě elektronické verze celého zpěvníku a chorálníku navíc ještě k dispozici zjednodušený kytarový doprovodník.


Jak bude vypadat tištěný zpěvník?

Počet stran zpěvníku bude přibližně 1200. Jeho velikost bude 12 x18 cm. Zpěvník bude mít kvalitní tvrdou, ale ohebnou vazbu. Vnitřek bude potištěn jednobarevně na tenký papír (50g).

Textové části (žalmy k recitaci, modlitby) budou zařazeny přímo u jednotlivých kapitol. Texty určené ke společné recitaci budou mít stejně jako písně své číslo. Písně jsou řazeny v kapitolách podle osnovy.

Zpěvník bude vytištěn v České republice a jeho vydavatelem bude nakladatelství Kalich.

Od začátku přemýšlení o zpěvníku usilujeme nejen o kvalitu obsahu, ale také o estetickou úroveň formy a dobrou praktickou použitelnost.


Jak bude vypadat chorálník?

Sazba bude mít formát A4 na výšku. Evidujeme požadavky na praktické využití, tedy zejména, aby chorálník dobře držel otevřený na nástroji a aby byl odolný vůči častému používání. Tomu přizpůsobujeme jednání o vazbě a rozdělení chorálníku na 2-3 díly (sešity). Jednotlivé písně budou také k dispozici v pdf na webu a v mobilní aplikaci.


Jak bude vypadat web nového zpěvníku?

Na novém webu najdete všechny písně ze zpěvníku, jejich verze pro zjednodušený kytarový doprovod (tedy takzvaný zpěvník s akordy) a také celý varhanní chorálník. Naším přáním je, aby se na webu postupně objevovalo i to, co se k písním do zpěvníku nevešlo, tedy například odkazy na (veřejně dostupné) nahrávky písní či církví vydaná alba, vícehlasé verze písní pro pěvecké sbory a další materiály.


Jak bude vypadat mobilní aplikace?

V mobilní aplikaci budou všechny písně, k dispozici bude vyhledávání a listování v nich. Písně bude možno přepnout do verze pro zjednodušený kytarový doprovod nebo do pdf verze s chorálníkovým doprovodem. Mobilní aplikace bude bezplatně ke stažení pro platformy Android a iOS (Apple), oceníme ale dobrovolné příspěvky na její údržbu a rozvoj.

Nejčastější dotazy k objednávkám

Kde a kdy mohu našemu sboru zpěvníky v první etapě objednat?

Výhradně prostřednictvím elektronického formuláře, a to od 15. dubna do 15. června 2021.


Mohu si zpěvník v první etapě objednat jako jednotlivec?

Ano, ale pouze prostřednictvím hromadné sborové objednávky. Dohodněte se prosím ve svém sboru či v některém z farních sborů ČCE. Samostatné objednávky jednotlivců nemůžeme z technických důvodů akceptovat (bude to samozřejmě možné v druhé etapě po vydání zpěvníku).


Proč stojí zpěvník v první etapě 490 Kč?

Cenu jsme se snažili stanovit tak, aby byla pokud možno dostupná pro větší objednávky sborů, zároveň aby pokryla náklady nejen na tisk samotný, ale také na všechny další výstupy (web, mobilní aplikace, kytarový doprovodník) a v neposlední řadě na dlouholeté náklady celého díla. Cena je dostupnější také díky darům zahraničních církví i dalším příspěvkům. Nový zpěvník vznikal řadu let a podílely se na něm desítky lidí, velká část z nich zcela dobrovolnicky, zároveň také řada špičkových odborníků. Vydání celého díla s sebou nese vzhledem k jeho rozsahu značné náklady. Vnímáme, že jde o důležitou investici do života církve na mnoho dalších let.


Kolik bude stát zpěvník ve druhé etapě prodeje?

Cenu v druhé etapě navýší distribuční marže nakladatelství a další náklady, řádově to bude asi o 30-40% víc. I tak věříme, že to bude cena velmi vstřícná. Obvyklá komerční cena publikace podobné kvality a rozsahu se dostává i hodně nad 1000 Kč.


Jsou objednávky závazné? Mohu je ještě změnit?

Ano, objednávka je závazná, což stvrzujete před jejím odesláním. Spoléháme zároveň na vzájemnou důvěru, proto pro rychlé a snadné objednání postačuje elektronická cesta. Změna objednávky je možná do 15. června 2021, kontaktujte nás prosíme e-mailem zpevnik@e-cirkev.cz.


Jak budou objednávky v první etapě sborům fakturovány?

Počítáme s tím, že fakturace proběhne v druhé polovině roku 2021. Pokud to jako sbor potřebujete jinak nebo jste si už předem s ÚCK dohodli jiný postup, napište nám to prosím do poznámky v objednávce.


Jak bude probíhat distribuce?

Zpěvník bude vytištěn přibližně v druhé polovině listopadu 2021. Vymýšlíme nyní systém, abychom efektivně doručili zpěvník všem sborům během listopadu a prosince 2021. Všem, kdo objednali, dáme včas vědět.


Kdy bude zpěvník uveden do církve? Chystáte k tomu nějakou slavnost?

Pokud nám pandemické okolnosti dovolí, rádi bychom v adventu uspořádali slavnost v Praze a několik dalších setkání s prezentací ve větších městech ČR. O všem budeme s předstihem informovat.

Nejčastější otázky obecné

Proč nový zpěvník?

Zpěvník má odrážet soudobý život církve. Počátky přípravy stávajícího Evangelického zpěvníku (1979) spadají do padesátých let minulého století a jeho podoba je vlastně odrazem vyznávání tvůrců ještě o generaci starších. Celkový výraz a estetika jsou té době poplatné, jakkoli zpěvník přinesl a otevřel ohromné bohatství. To je třeba probrat, očistit, transformovat a přidat k tomu něco nového. Životnost jednoho církevního zpěvníku hymnologové odhadují na 25-30 let. Je tedy opravdu nejvyšší čas.


Kdo nový zpěvník připravuje?
Páteř vznikajcího díla tvoří osmičlenná skupina lidí pověřená církví. Ruku k dílu však významným způsobem přikládá také celá řada dalších spolupracovníků. Podívejte se, kdo všechno se na novém zpěvníku podílí.

V čem bude zpěvník zásadně jiný, nový?
Soudíme, že církevní zpěvník by neměl být jenom „písničkovník“. Nový zpěvník tak přinese i různé další hudební a zpěvní formy, kánony, moderní písničky, responzoriální zpěvy. Cílem je barevnost. Přáli bychom si knihu, která bude provázet člověka v nejrůznějších chvílích: při bohoslužbách, v malých shromážděních, ale také při návštěvách v nemocnici, na setkání mládeže, v osobním ztišení. Přidáváme tam také textové oddíly k recitaci – třeba pro chvíle, kdy při setkání není možné zpívat. K písním zařazujeme také například krátké modlitby pro různé situace.
Usilujeme  o to,  aby zpěvník pomáhal i k rozvoji osobní zbožnosti, kdyby byl nejen kancionálem pro bohoslužby, ale i knížkou na nočním stolku. Aby pomohl lidem rozumět bohoslužbám i tomu, co znamená a může znamenat křest a večeře Páně. Rádi bychom modlitby i slova požehnání dovedli z kostela do běžného života.

Podle čeho budou písně řazeny?
Inspirací pro osnovu nového zpěvníku byla osnova nedávno vzniklého zpěvníku Švýcarské reformované církve. Ta vychází ze základního tématu bohoslužby, jež se projevuje v různých podobách v Písmu, církvi, v životě i ve světě. Podívejte se, jak budou písně řazeny.

Bude v novém zpěvníku všech 150 žalmů jako v tom současném?
Po mnohém rozvažování jsme dospěli k názoru, že celý ženevský žaltář nepoužijeme, protože nejsou zdaleka všechny žalmy hudebně kvalitní, zapamatovatelné a zpívatelné, ale že sáhneme k jiným žalmovým zpracováním, kterých je v dějinách církve veliké bohatství a které jednostrannou ženevskou kapitolu osvěží a rozzáří. Nakonec máme kolem 200 žalmových verzí, některé dokonce v několika podobách, a mezi nimi zůstalo 55 ženevských. Výběr je to živý, zpívatelný, obohacující. Žádné muzeum.  Podívejte se na všechny žalmy, které budou v novém zpěvníku.

Jakým způsobem se rozhoduje o tom, které staré písně vyřadit?

Práce ve zpěvníkovém týmu je postavena na demokratické debatě a na hlasování. Skupinu tvoří osm velice různých jedinců. Vším se poctivě zabýváme, diskutujeme často velice dlouho. Jde často o silně emotivní záležitosti, korektní debatě jsme se zpočátku museli učit. Každá píseň je hodnocena z několika hledisek – hudební kvalita, textová kvalita a sdělnost, také pastorační důležitost. O každé písni se po zvážení hlasuje. Celý tento proces se dá označit jako velký zápas o zachování našich hodnot a přitom o vykročení na novou cestu.


A co nové písně? Jak se dostanou do zpěvníku?
Nejdřív jsme probrali všechny zpěvníky vydané v naší církvi a velmi poctivě jsme z nich vybrali to, co jsme shledali nosným, výrazným a krásným. Bylo však zřejmé, že si s touto zásobou nevystačíme. Začali jsme tedy procházet zpěvníky naší ekumeny – bratrský, husitský, zpěvníky katolické a také řadu zahraničních: maďarský, holandský, některé luterské německé, již zmíněný švýcarský.  Z nich jsme také řadu věcí převzali. Navíc jsme začali objevovat chybějící hudební formy, například žalmy s antifonou (jakýmsi refrénem) a sólovými verši, zastoupené Ebenovými žalmy.  Nezanedbatelnou součástí je i nová tvorba – třeba responzoriální žalmy Miloše Rejchrta nebo nové písně  tandemu Moravetz – Pejla. Objeví se i docela velký počet nově otextovaných písní, které již obletěly svět a v řadě církví se zpívají. Vším tím materiálem se musela zpěvníková komise prokousat.

Jak to bude s varhanními doprovody?

K novému zpěvníku připravujeme bohatý a pestrý chorálník pro varhany, případně jiné klávesové nástroje. Na kurzech pro varhaníky a sbormistry různé nové zpěvy už několik let prezentujeme a mnozí varhaníci si je oblíbili, při některých bohoslužbách už zaznívají. Písňové doprovody budou obsahovat první sloku písně, aby ji varhaník nejen mohl sledovat, ale aby eventuálně mohl zpívat spolu se shromážděním. Nad každou písní bude informace o počtu slok. Všechny sloky vytisknout nelze, to by přesahovalo ekonomické možnosti. Nový chorálník připravuje sedmičlenná chorálníková skupina  Jejím úkolem je vybírat z existujících zdrojů vhodnou verzi doprovodu pro každou píseň, případně tvořit doprovody nové. Preferují se autentické harmonizace. Velkou pozornost věnujeme tomu, aby harmonický průběh podporoval tok melodie. Obtížnost jednotlivých doprovodů odpovídá běžnému standardu tzv. kancionálových sazeb. Přečtěte si více o tom, jak se chystá nový chorálník… 


Budou ve zpěvníku akordové značky?
Po mnoha debatách a hledání jsme dospěli k názoru, že ve zpěvníku budou kytarové akordy pouze u „kytarových“ písní (například u těch ze Svítá). U řady dalších však nelze harmonickou ani rytmickou složku akordy zcela vyjádřit, protože mají složitější harmonii nebo obtížný základní rytmický pohyb.  Zřejmé potřebě doprovázet na kytaru však chceme vyjít vstříc, takže skupina spolupracovníků připravuje samostatný kytarový doprovodník, kde budou kytarové značky u všech písní, nezávisle na harmonické podobě varhanního chorálníku. Některé písně zde budou transponovány do tónin snadněji hratelných na kytaru a bude tomu přizpůsobena i akordová sazba. U písní uvedeme celý text, aby byl doprovodník použitelný pro vedení společného zpěvu. Přečtěte si více o kytarovém doprovodníku i varhanním chorálníku…

Jak řešíte autorská práva? 
Ač se může zdát, že celá problematika autorských práv velmi komplikuje přípravu tvůrčích a nakladatelských počinů, je třeba si uvědomit, že respektování autorských práv je též projevem uznání, které si autoři bezpochyby zaslouží. Vzhledem k tomu, že vydání nového evangelického zpěvníku je nakladatelský počin, kterým bude docházet k rozmnožování a rozšiřování velkého množství autorský děl, je třeba, aby autoři, případně jejich dědici, na základě licenční smlouvy umožnili ČCE zákonné užití svého díla. V případě užití děl zahraničních autorů je třeba i od nich získat příslušné oprávnění. To je jeden ze zásadních aktuálních úkolů ještě před dokončením celého díla, na němž nyní intenzivně pracujeme. Další informace… 

Jak probíhají korektury přijatých písní?
Všechny přijaté písně postupně procházejí několika koly pečlivých korektur. Jedna z nich je kontrola textu, jeho srozumitelnosti, jazykové správnosti i například sjednoceného použití interpunkce. Návrhy textových úprav shromažďuje a navrhuje naše jazyková korektorka Daniela Švandová, následně o nich jednáme všichni. Zajímavý rozhovor s Danielou o tom, jak její práce na korekturách probíhá, čtěte zde.
Nezbytná je také podrobná korektura hudební, kterou má na starosti naše  spolupracovnice Eliška Baťová. Odborným srovnáním vybraných melodií s prameny přináší návrhy k úpravám či pročištění jednotlivých písní. O každé písni zvlášť potom jednáme a vytyčujeme priority: někdy je důležitější stylová čistota a bezchybnost, jindy však také například důvody pastorační a zvykové.

Kdy bude zpěvník hotov?
Do konce roku 2021. Těšíme se!

Nenašli jste odpověď?