LIDÉ KOLEM ZPĚVNÍKU

Tvůrčí skupina pro přípravu nového zpěvníku

Osmičlenný “hlavní” tým, který pracuje na všech písních a koordinuje další aktivity kolem zpěvníku. Více….

Skupina pro přípravu varhanního chorálníkukytarového doprovodníku

Dva týmy lidí, kteří připravují materiály pro doprovod písní – klasický varhanní chorálník i zjednodušený kytarový doprovodník.
Více… (varhany)    Více… (kytara)

Další spolupracovníci

Odborníci, kteří dávají dílo dohromady po stránce korektur, sazby, typografie,  grafiky, autorských práv, či připravují textové části. Více…