Spolupracující odbornice a odborníci

Na zpěvníkovém díle intenzivně pracují také další experti, jež jsme oslovili s prosbou o pomoc s jednotlivými úkoly,  jako jsou nepísňové formy, sazba, grafické práce, korektury nebo agenda autorských práv. Tito profesionálové jsou nezbytnou zárukou kvality výsledného díla. Jsme za ně rádi.

Eliška Baťová

Eliščinýma pečlivýma rukama a očima projde každá přijatá píseň. Odborným srovnáním vybraných melodií s prameny přináší Eliška návrhy k úpravám či pročištění jednotlivých písní, o nichž se potom jedná a rozhoduje. O každé písni zvlášť potom jednáme a vytyčujeme priority: někdy je důležitější stylová čistota a bezchybnost, jindy však také například důvody pastorační a zvykové.

Eliška se vedle pedagogické a umělecké činnosti věnuje výzkumu české duchovní písně a liturgie v 15. a 16. století.

Přečtěte si zajímavý rozhovor o Eliščině práci na zpěvníku

Frederik Pacala a Vojta Esterle

Dvojice sazečů má na starosti digitální sazbu hotových písní. Jakmile je tedy píseň hotová a “úspěšně” projde všemi korekturami, připraví sazeči její podobu v notové osnově pro zpěvník. Práce má přesná pravidla a výstupem je hotový notový zápis písně, s nímž dále pracuje grafik zpěvníku.

Filip Halama

Grafik Filip má na starosti výslednou podobu zpěvníku, tak jak jej zanedlouho dostanete do ruky. Filip tedy přejímá hotové sazby písní a připravuje je ke grafickému zlomu, doplňuje další obsahové části zpěvníku a hlídá při tom grafickou i typografickou čistotu. Na konci jeho práce bude téměř hotový zpěvník, který po závěrečných korekturách odešleme do tisku.

Michaela Kopecká

S advokátkou Michaelou Kopeckou, členkou ČCE, jsme navázali spolupráci v oblasti autorských práv, jež je třeba ošetřit  u všech přijatých písní.  K ruce jí jsou členové tvůrčí komise Romana Čunderlíková a Ondřej Titěra, na pomoc občas přispěchá také ekumenické oddělení a sekretariát církevního ústředí.

Radmila Včelná

Evangelická farářka a předsedkyně Poradního odboru liturgického stojí spolu s členem zpěvníkové tvůrčí skupiny Danielem Hellerem u zrodu textových (nepísňových) částí nového zpěvníku.  Usilujeme o to, aby zpěvník pomáhal i k rozvoji osobní zbožnosti. Aby byl nejen kancionálem pro bohoslužby, ale i knížkou na nočním stolku.