Skupina pro přípravu varhanního chorálníku

Sedm varhaníků a zkušených hudebníků z řad církve připravuje podklady k doprovodům jednotlivých písní.  Více o tom, jak taková práce vypadá,  můžete číst zde.

Ladislav Moravetz (vedoucí skupiny)

Celocírkevní kantor ČCE, varhaník, hudební pedagog, sbormistr,  skladatel a autor řady nových písní. Dlouhodobě se podílí na hudebním životě celé církve. Ve zpěvníkové skupině mimo jiné aktivně pečuje o to, aby se nové písně dostávaly v obecnou známost ještě před vydáním zpěvníku.

Jakub Dvořáček

Klavírista, skladatel, hudební pedagog, člen známého jazzového uskupení Noční optika. Do chorálníkové skupiny nastoupil v poslední fázi od roku 2017, podílí se na doprovodech spirituálů a jazzových písní.

Jiřina Dvořáková Marešová

Varhanice, improvizátorka a pedagožka na HAMU a Pedagogické fakultě UK v Praze. Hraje sólově s významnými českými sólisty i soubory. Působí ve sboru ČCE v Praze u Klimenta. Má nejraději starší české i německé protestantské písně, ale i tvorbu Miloše Rejchrta a dalších autorů.

Ester Moravetzová

Varhanice, hudební pedagožka, angažuje se v oblasti vzdělávání církevních varhaníků a působí na Semináři církevní hudby Evangelické akademie. Vedle pedagogické práce se věnuje i koncertní činnosti doma i v zahraničí.

Jiří Schneider

Bývalý diplomat, absolvent Semináře církevní hudby Evangelické akademie, působí jako sborový kantor v evangelickém sboru v Praze-Střešovicích, je také členem synodní rady ČCE.

Daniela Valchařová

Vyučuje hru na klavír na základní umělecké škole a je také lektorkou hry na varhany na Semináři církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA). Jako členka Spolku evangelických církevních hudebníků (SECH) se podílí na rozvoji církevní hudby v evangelických sborech.

Lukáš Vendl

Varhaník, hudební pegagog a lektor.  Působí jako kantor v ČCE, vede soubor barokních nástrojů Harmonia delectabilis a komorní vokální těleso Ensemble Guillaume.