Tvůrčí skupina pro přípravu nového zpěvníku

Osmičlenný tým, který zodpovídá za přípravu celého zpěvníku. Schází se přibližně šestkrát do roka ke dvoudenním intenzivním jednáním. Mezitím jednotliví členové pracují  na “svých” svěřených úkolech. Seznam všech písní je po letech práce již hotov a uzavřen, aktuálně probíhají podrobné korektury a koordinují se další aktivity, jako složitá agenda autorských práv, sazba písní nebo spolupráce s těmi, kdo připravují chorálník a kytarový doprovodník

Míla Esterle, předseda

Houslista, pedagog, sbormistr, ředitel ZUŠ ve Starém Plzenci. Dlouhodobě se podílí na přípravě zpěvníků i na dalších hudebních projektech církve. Ve skupině má na starosti vedení celého díla, čehož se ujímá s neutuchajícím elánem. Sám je autorem řady písní a mnohých textů. Hodiny jeho mravenčí práce pro nový zpěvník už nikdo nespočítá.
Oblíbená píseň z nového zpěvníku: Žalm 31 Rozjasni svou tvář

Romana Čunderlíková

Farářka ČCE v Brně-Židenicích a seniorátní farářka v Praze, nyní na rodičovské dovolené. Ve skupině pro nový zpěvník se zvláště věnuje koordinaci aktivit spojených s obří agendou autorských práv.
Oblíbená píseň z nového zpěvníku:
Já jsem první i poslední

Pavel Hanych

Teolog, hudebník, aktuálně vede tým komunikace v Diakonii. Ve zpěvníkovém díle zodpovídá za online správu všech písní a  pracovních materiálů. Má na starosti tento web, Facebook a podílí se na propagaci nového zpěvníku.
Oblíbená píseň z nového zpěvníku:

Daniel Heller

Evangelický farář na Valašsku (Pržno, Valašské Meziříčí) se zaměřením na práci v Diakonii. Překladatel a autor písňových textů a melodií. Oblastí jeho zájmu je liturgika, proto se v týmu věnuje také přípravě textových částí nového zpěvníku.
Oblíbená píseň z nového zpěvníku: Žalm 62 Má duše je tichá

Pavel Křivohlavý

Evangelický farář ve Velké Lhotě a Frýdku-Místku, nyní působí jako novinář v Ústeckém kraji. Je autorem řady písní. Ve zpěvníkovém týmu má na starosti mimo jiné novější písně (Svítá, moderní zpěvníky). 
Oblíbená píseň z nového zpěvníku: 

Ladislav Moravetz

Celocírkevní kantor ČCE, varhaník, hudební pedagog, sbormistr,  skladatel a autor řady nových písní. Dlouhodobě se podílí na hudebním životě celé církve. Ve zpěvníkové skupině mimo jiné aktivně pečuje o to, aby se nové písně dostávaly v obecnou známost ještě před vydáním zpěvníku.
Oblíbená píseň z nového zpěvníku: 

Daniela Švandová

Pedagožka, odbornice na český a anglický jazyk, učitelka na gymnáziu v Brně. Ve zpěvníku má na starosti vše kolem jazykových korektur a správného užití češtiny u všech písní. Její korektorská pečlivost nám někdy téměř nedá spát 🙂
Oblíbená píseň z nového zpěvníku:
Studně nepřevážená

Ondřej Titěra

Evangelický farář ve Vilémově, Miroslavi a nyní v Jablonci nad Nisou, náměstek synodního seniora, vynikající biblista. Ve zpěvníkovém týmu má kromě jiného na starosti řadu organizačních věcí včetně koordinace prací s vedením církve, neboť je sám členem synodní rady.
Oblíbená píseň z nového zpěvníku: Co žádáš od nás