PÍSNĚ

Novinka: pracovní verze všech písní ke stažení

Všechny písně si můžete stáhnout ve formátu PDF.  Zdůrazňujeme, že se jedná o jejich pracovní verze, nejde tedy o finální podobu písní, jak je najdete v novém zpěvníku. Nyní na písních probíhají korektury a další úpravy. Jakkoli PDF neustále průběžně aktualizujeme, nemusejí být všechny soubory v posledních verzích. Pokud najdete nějaký nesoulad, prosíme, dejte nám vědět.

Osnova zpěvníku: bohoslužba jako základ

Inspirací pro řazení písní nám byla osnova nedávno vzniklého  zpěvníku Švýcarské reformované církve. Osnova vychází ze základního tématu bohoslužby, která má různé podoby: v Písmu, církvi, v každodenním životě i ve světě kolem nás.

1. BOHOSLUŽBA V BIBLI

Žalmy (1-25, 26-50, 51-75, 76-100, 101-125 ,126-150)
Ostatní starozákonní zpěvy
Novozákonní zpěvy
Biblické příběhy a vyprávění

2. BOHOSLUŽBA VE SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE

Pořady bohoslužeb
Otevření a ztišení
Vzývání
Chvála a dík
Zvěstování Božího slova
Vyznání vin a přijetí odpuštění
Vyznání víry
Křest a připomínka křtu
Večeře Páně
Prosby a přímluvy
Poslání a požehnání

3. BOHOSLUŽBA BĚHEM CÍRKEVNÍHO ROKU

Advent
Vánoce a zjevení Páně
Postní doba a pašíje
Velikonoce
Nanebevstoupení
Seslání Ducha svatého
Trojice
Díkčinění
Závěr církevního roku, soud a druhý příchod
Starý a nový rok

4. BOHOSLUŽBA VŠEDNÍHO DNE

Ráno
U stolu
Večer a noc
Na cestě
V práci a ve službě

5. BOHOSLUŽBA NA CESTĚ ŽIVOTEM

Vztahy a společenství
Víra a důvěra
Těžkosti života
Smrt a věčný život

6. BOHOSLUŽBA VE SVĚTĚ

Domov a svět
Odpovědnost za stvoření
Jednota Božího lidu
Naděje Božího království