PÍSNĚ

Písně nového evangelického zpěvníku

Aktualizace dat: 25. 3. 2021

 

Kliknutím na podkapitolu se otevře PDF se všemi písněmi, které do ní patří. Hledáte konkrétní píseň? Můžete se podívat do tohoto abecedního seznamu.

1. BOHOSLUŽBA V BIBLI

1.1 Žalmy
1.2 Ostatní starozákonní zpěvy
1.3 Novozákonní zpěvy
1.4 Biblické příběhy a vyprávění

2. BOHOSLUŽBA VE SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE

2.1 Pořady bohoslužeb
2.2 Vstup, otevření a ztišení
2.3 Vzývání
2.4 Chvála a dík
2.5 Zvěstování Božího slova
2.6 Vyznání vin a přijetí odpuštění
2.7 Vyznání víry
2.8 Křest a připomínka křtu
2.9 Večeře Páně
2.10 Prosby a přímluvy (vč. Modlitby Páně)
2.11 Poslání a požehnání

3. BOHOSLUŽBA BĚHEM CÍRKEVNÍHO ROKU

3.1 Advent
3.2 Vánoce
3.2B Zjevení Páně
3.3 Postní doba a pašije
3.4 Velikonoce

3.5 Nanebevstoupení
3.6 Seslání Ducha svatého
3.7 Trojice
3.8 Díkčinění

3.9 Závěr církevního roku, soud a druhý příchod
3.10 Starý a nový rok

4. BOHOSLUŽBA VŠEDNÍHO DNE

4.1 Ráno
4.2 U stolu
4.3 Večer a noc
4.4 Na cestě
4.5 V práci a ve službě

5. BOHOSLUŽBA NA CESTĚ ŽIVOTEM

5.1 Vztahy a společenství
5.2 Víra a důvěra
5.3 Těžkosti života
5.4 Smrt a věčný život

6. BOHOSLUŽBA VE SVĚTĚ

6.1 Domov a svět
6.2 Odpovědnost za stvoření
6.3 Jednota Božího lidu

6.4 Naděje Božího království

Našli jste chybu nebo máte dotaz? Napište nám.