Advent

Aj čas vzácný přišel

Aj, slyšte znenadání (Šteyerův kanc, katol. kanc.)

Boha Otce všichni chvalme (Lukáš Pražský)

Bohu chvála buď i čest (Luther, Held, Kašpar)

Bohu chvála buď i čest – kánon (Hippe)

Hle, přijde Pán, Spasitel náš (Mešní zpěvy)

K nám skláníš se, můj Králi (Teschner, Kašpar, Esterle)

Navštiv nás, Kriste žádoucí (Jistebnický kanc., M. J. Hus)

Noc ke konci se kloní (Petzold, Klepper, Heryán)

Noc ke konci se kloní – kánon (Schlenker)

Ó přijď, ó přijď Imanueli (Pejla)

Prozpěvujme všichni (Šamotulský kanc.)

Před tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou (Taizé, Berthier, Heyán)

Rosu dejte, ó nebesa (Třanovský)

S námi je Bůh náš (Šteyer)

Slávy Pán přichází opět (Führer, Janata)

Těš se dcerko Siónská (Ivančický kanc., Michalec)

Těš se z Krista Krále, dcerko Siónská

Velebí duše má svatého Boha (Foerster, Trtík)

Vesele zpívejme (Lukáš Pražský)

Vítej nám, hoste přemilý (Michna)

Vítej, Jezu Kriste (Franusův kanc., Augusta)

Všichni věrní křesťané (Franusův kanc., Michalec)

Zavítej k nám, Stvořiteli (Šteyer)

Zvedněte brány – kánon (Horn)

Zvedněte brány svrchků svých (Wiessel, Baštecký