Postní doba a pašije

Byl jsi tam (spirituál, M. Rejchrt)

Jezu Kriste, štědrý kněže (M. J. Hus)

Ježíši milý, co jsi spáchal zlého (Ženeva, Crüger, Hermann, Kučera)

Když v zahradě Getsemane (Michna)

Kriste, jenž jsi smrt podstoupil (Šamotulský kanc., Augusta, Esterle)

Kristus, příklad pokory (L. Pražský)

Lidské pokolení , měj vždy v své paměti (Bosák)

Lásku Syna Božího (Augusta)

Mocný kříž tvůj, Jezu milý (Bach, Saillens, Vik)

Na oslátku malém (L. Rejchrt)

Nemůžete ani chvíli se mnou bdít (M. Rejchrt)

Nevinnost přemilá

Náš pastýř,věrný Boží Syn (Sermisy, Vik)

Ó hlavo plná trýzně (Hassler, Gerhardt, Baštecký, Hájek)

Ó všichni my nyní znejme dobrodiní (1420, Nechuta)

Ó země, hleď, tvá spása (Gerhardt, L. Rejchrt)

Pamatujme všichni věrní

Pane, ty jsi hoden chvály (König, Gerhardt, Rejchrt)

Proč jen mlčíš, Pane (M. Rejchrt)

Šel přes potok Cedron k hoře (L. Pražský)

Trpěl za nás (P. Křivohlavý)

Tvůj kříž mi září v temnotách (Bradbury, Radechovská)

Zas Pána křižujou (spirituál, Esterle)