Seslání Ducha svatého

Ducha svatého dnešní den

Jak čerstvých vod jelen žádá (Ženeva, Třanovský)

Nuž všichni z srdce pravého (Rohův kanc.)

Otče náš, milý Pane Otče náš, milý Pane – kánon (Bosák, Moravetz)

Ó Tvůrce, Duchu svatý, přijď (Luther, Verner)

Ó sešli Ducha svého (Ženeva, Komenský)

Prosme Ježíše milého (Rohův kanc.)

Přijď dešti nebeský (Stegmann, Esterle)

Přijď již, Duchu svatý, přijď k nám (Ženeva, Sláma, Vik)

Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli (M. Rejchrt)

Přijď, Duchu svatý, přijď (Petzold, Luckaová, Coufal)

Studně nepřevážená (Komenský)

Stvoř srdce čisté, Bože, mi (Gardiner, Bridges, Esterle)

Těšiteli, Duchu svatý (Michalec)

Veni, Creator (Berthier, Taizé)

Veni, Sancte Spiritus (Berthier, Taizé)

Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem (Berthier, Taizé)

Zavítej k nám Duchu svatý (Červenka)