Vánoce a zjevení Páně

Aj růže rozvila se (1599, Molnár)

Aj, dnes v Betlémě (lidová koleda, Jelínek)

Aj, růže rozvila se – kánon (Grünke)

Andělské již sbory pějí (Mendelssohn, Korejs, Wesley, Vik, Jun)

Ať chválí Boha křesťané (Herman, Radechovská)

Bůh se nám dnes narodil (Michna, Esterle)

Chvalme Spasitele svého Chvalme všichni Spasitele

Čas radosti, veselosti (Cantus catholici 1655)

Den preslavný (lidová, Bartoš, Pavlica)

Dítě v chlévě leží (spirituál, Plíšek)

Jak jasně svítíš, hvězdo má (Nicolai, Vik)

Jak za starých dávných let (Křenek)

Jakož o tom proroci (Rohův kanc., Jakub Písecký)

Jaká to píseň zní (L. Rejchrt)

Jdu klanět se ti k jeslím sám (Bach, Gerhardt, Vik)

Jediný Synu otce nebeského (1576, Rozenplutův kanc., Křesina)

Ježíše Krista slavíme (Luther, Pokorný)

Kampak to spěcháte, pastýřové (L. Rejchrt)

Když na světě smutno bylo (L. Rejchrt)

Když se Pán Ježíš narodil (L. Rejchrt)

Kriste, Synu jediný (Creutzigerová, Esterle)

Kristus, Boží Syn (Lukáš Pražský, Nechuta)

Marie má dítě, Pane (spirituál, Joran)

Mládenec blahoslavený (Jan Augusta)

Narodil se Kristus Pán (Závorkův kanc., Cithara Sanctorum)

Narodil ses jako dítě (Foerster, Verner)

Otce nebeského pochvalme (Franusův kanc., Poustevník)

Ó křesťané všichni (Wade, Šlechta)

Ó ty radostný čase vánoční (Herder, Falk, Holzschuher)

Poslúchajte, křesťané (lidová, Rokyta)

Pán Kristus, Syn Boží věčný (Eben, Šturm)

Přiblížil se vánoční čas (česká koleda, Heryán)

Přicházím z nebe samého (Luther, Komenský)

Slunce z hvězdy již vyšlo (Evančický, Rohův, Šamotulský kanc.)

Slyš, jaká to libá píseň (Bradbury, Cawood, Kašpar)

Splnilo se Písmo svaté (česká koleda)

Syn Boží se nám narodil (Cithara sanctorum)

Tak Bůh tento svět miloval (Moravetz, 1796)

Tichá noc (Gruber, Renč)

To pastýřům, když na horách (L. Rejchrt)

Tobě, Pane dík (J. Křivohlavý)

Ty, dítě, jsi Pán (Svoboda)

Už proroctví Daniele (L. Rejchrt)

V radostném plesání (Třanovský, Esterle)

V tmách čekáme tvůj, Kriste, jas (Lahusen, Schröder, Heryán, Vik)

Velebme vždy s veselím (Jan Táborský)

Veselým hlasem zpívejme (1541, Esterle)

Vzhůru, bratři milí (moravská koleda)

Věřím v tebe, Jezu, Synu Boží pravý (Hornof)

Za císaře Augusta (Schiller)

Zvěstujem vám radost (Franusův, Kolínský kanc.)