Velikonoce

Buď Bohu všechna chvála, čest (Michna, L. Rejchrt)

Buď tobě sláva (Händel, Buldry, Verner)

Bůh náš všemohoucí (Rohův kanc.) )

Dnes oslav, celá země (Franck, Elmenhorst, Henych

Haleluja. Tři z žen šly s bázní (Tisserand, Esterle)

Každý kout má prozářit (Stier, Heryán)

Kristus Pán vstal z mrtvých

Kristus Pán, Král věčné slávy (Stolshagen, Komenský)

Na úsvitu neděle (Klinecký, Slouka)

Nastal nám čas přeradostný (Michna, Tardyho kanc., Motěšický)

Nedělní ráno vzešlo nám (Herman, Pejla)

Ostří jarních stébel (Crum, Pejla)

Ó hlavo, plná trýzně, nečekáš na aplaus (Schneider, P. Rejchrt)

Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých (lidová, Bartoš, Pavlica)

Pán cestou smrti kráčel (Luther, Esterle)

Pán z mrtvých vstal (spirituál, Keřkovský)

Přemohl Ježíš smrti noc (L. Rejchrt)

Raduj se a vesel, všechno stvoření (česká lidová)

Slavné Kristovo vzkříšení (Rohův, Amsterdamský kanc.)

Slyšíš zvony (Beuerle, Tauchelt, Coufal)

Surrexit Christus hodie – kánon (Sartorius)

Surrexit Dominus vere (Berthier, Taizé)

To anděl kámen odvalí (spirituál, Joran)

Utěšený hod nám nastal

V temné noci božskou mocí (Tourjéeová, Kašpar, Stránský, Esterle)

V to jitro velikonoční (Wiesenthal, Juhre, Vik)

Veleben Bůh buď, jeho čin Vulpius, Wisse, Šimša)

Velikonoční oběti (Michna)

Vstal Kristus z mrtvých (Najbrt)

Vstal z mrtvých Kristus Spasitel

Vítězi k poctě zpívejme (M. Rejchrt)