Závěr církevního roku, soud a druhý příchod

Ach mé nejdražší jmění (Cithara Sanctorum, Sargánek, Esterle)

Až přijde onen hněvu Páně den (Barnard, Moravetz, L. Pražský, Nechuta, Esterle)

Celé věky čekaly (J. V. Renč, V. Renč)

Čas tvůj k nám se vrátí (spirituál, Esterle)

Chvala Bohu, že sem sa narodil (horňácká lidová, Holý, Moravetz)

Jednou bude všechno jiné (L. Rejchrt) Kam v soudu den (tradicionál, Plíšek)

Králi nebeský

Marnosť, světská marnosť (moravská lidová, Sušil)

My čekáme, kdy zavítáš (Gastorius, Hiller, Molnár)

Ó Pane, jenž jsi přikázal (Augusta)

Pamatuj člověče (Kancionál P. Vorličného)

Probuďme se, křesťané (Třanovský)

Prociť, prociť, zanech spaní (Nicolai, Hájek)

Proč se svět marností (Šteyer, Esterle)

Soudce všeho světa, Bože (Luther, Komenský, Esterle)

Život nám ubíhá (Hille, Lemireová, Trusina)