Smrt a věčný život

Ach, Bože náš (Rutilius)

Blíž tobě, Bože můj (Mason, Adamsová, Nechuta, Šimša)

Dyž já umřu, co mně dáte (moravská lidová)

Jezu Kriste, náš přeslavný Králi

Ježíš živ jest i já s ním (Gellert, Molnár)

Ježíši, světlo života (Moravetz, moravská lidová, Sušil)

Já v Boha milého (Regnart, Lipský kanc.)

Kdož jste Boží bojovníci (Čapek)

Kriste, Králi, Pane náš

Prozpěvuj, ó věrná duše

Spí, vždyť jenom spí (Pivoňka)

V náruč Boží, zpět do země (Komenský, Esterle)

Vím, až půjdu tmou (Carlebach, Pejla)

Z přetěžkého kříže (Sutter, Barnard, Coufal, Najbrt)

Zpívejme píseň naděje (Pololáník)