Těžkosti života

Den po dni ubíhá (Karafiát, Baštecký)

Dnes v našich temnotách (Taizé, Berthier)

Do tvých starostí (Pivoňka)

Dům na písku postavený (M. Rejchrt)

Já volám k tobě, Pane můj (Agricola, Šimša)

Kde jsi, můj přemilý Ježíši Kriste (moravská lidová, Sušil)

Nezná tu nikdo soužení mé (spirituál, Joran)

Pojď a viz, kolik je krásy v jejích očích (Morricone, Andreasen, Heller)

Proč vítr zháší plamen (J. Křivohlavý)

Svou spásnou mocí, Otče náš (Britten, Pumr)

Tak, jaký jsem, ač nemám nic (Bradbury, Elliotová, Kašpar)

Tma a pusto kolem je (Pejla, Svoboda)

Ty s námi zůstáváš (Talsma, Besten, Vik)

V pokoře srdce svého (Kalina, Svoboda)