Víra a důvěra

Co činí Bůh, vše dobré jest (Gastorius, Rodigast, Kašpar)

Dobře staví, kdo zná a ví (Palumbini)

Důvěřuj se v Pána (Malan, Röder, Mareš)

Jezu, Pane milý (Crüger, Bach, Heryán, Schiller)

Kdo Bohu ve všem oddává se (Neumark, Kašpar)

Mne zajmi, Pane můj (Martin, Matheson, Čapek)

Modré nebe, slunce zář (Najbrt)

Mou cestu v rukou máš (Jong) Má víra pohlíží (Mason, Palmer, Baštecký)

Mému Bohu patří zem (Lahusen, Pötzsch, Heryán)

Můj Bůh je můj štít (Gallio)

Můj Ježíš mé jest žití (B. Baštecký)

Můj Pane, Kriste Ježíši (Pejla)

Nada te turbe (Berthier, Taizé)

Nechť časů zlých se nelekáš (Newton, Vančura)

Někdo mě vede za ruku (L. Rejchrt)

Ó ujmi ruku moji (Silcher, Hausmannová, Baštecký)

Proč vládnout měl by lidem hřích (Speratus, Keřkovský)

Stavím se, Pane, pod tvůj kříž (Hruda, J. Heller)

Svěř celý život Pánu (Gesius, Telemann, Vik)

Tvá, Pane, láska nám sílu dává (Edwards, Balcar)

Tys na mne myslil dřív (M. Haydn, Chavannes, Vik)

V své rozličné úzkosti (Ženeva, Komenský)

V tvé síle, Pane Bože můj (Havergal, Molnár)

Vše řídí Bůh (Bach, Coufal)

Z milosti tak hojné

Z tvé ruky, Pane můj (Frayssé, M. Rejchrt)