Vztahy a společenství

Bůh je náš hrad (Urbanec, Balcar)

Kde je opravdová láska (Olejník)

Když ráno slunce vzchází (L. Rejchrt)

Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí (Trautwein, Svobodovi)

Pozváni jsme dnes k svátku víry (Veciana, Eckert, Pejla)

Pán Bůh je láska (Urbanec, Balcar)

Radujte se, bratři (spirituál, M. Rejchrt)

Stárne láska jako víno (J. Křivohlavý)

Ubi caritas (Berthier, Taizé)

Vše má, Bože, chválit tebe (Čep, Balcar)

Zpíváme lásku (Greatorex, Boyce-Tillman, Trgalová)