Biblické příběhy a vyprávění

Báječnej bál (Lk 14, tradicionál, Dvořáček)

Ej, v onen dávný čas (Mt 8, Mk 4, Lk 8, lidová, Sušil, Moravetz)

Jen projít suchou pouští (Ex, P. Křivohlavý)

Já ztracený a chudý (Mt 7, Matouš)

Kdo chce k Bohu přijíti (Ex 20, Šteyer)

Kdo mě z pout mých (1 K 13, tradicionál, M. Rejchrt)

Když Ježíš šel přes tu Judskou zem (J 2, tradicionál, Karásek)

Měl by si každý vzpomenout (Gn 6, Coufal)

Sto bylo ovcí stáda (Lk 15, Vogel, Vik)

Šly zrána ke hrobu (L 24, M. Rejchrt)

Ten obraz zlatý (Da 3, M. Rejchrt)

To něco stojí (Mk 5, M. Rejchrt)

V nás srdce hořelo (Lk 24, Schlinková, Heryán)

Vracím se sám, jako ztracenej syn (Lk 15, spirituál, Esterle)