Novozákonní zpěvy

Ave Maria (Lk 1, M. Rejchrt)

Ačkoli podstatou rovný byl Bohu (Fp 2, Jena, Henych)

Benedictus qui venit (Berthier, Taizé)

Blahoslavenství (Mt 5, k recitaci)

Gloria I. – (Lk 2, Berthier, Taizé) Gloria II. – (Lk 2, Berthier, Taizé)

Haleluja. On je obraz Boha neviditelného (Ko 1, ruská liturgie)

Hosana (Berthier, Taizé)

Je-li Bůh s námi (Ř 1, k recitaci)

Ježíš Kristus je Pán (Fp 2, k recitaci)

Ježíš Kristus je tentýž – kánon (Žd 13)

Kdybych znal množství jazyků (1 K 13, anonym)

Kristus je obraz neviditelného Boha (Ko 1, k recitaci)

Magnificat (Lk 1, Berthier, Taizé)

Mariin chvalozpěv (Lk 1, k recitaci)

Milost Pána našeho (Gregor)

Má duše Boha velebí (Lk 1, M. Rejchrt)

Na počátku bylo slovo (J 1, k recitaci)

Nyní v míru sluhu svého propouštíš (Lk 2, Berthier, Taizé)

On je náš pokoj (Ef 2, k recitaci)

Pozdraveno budiž světlo (J 1, Pavlica)

Požehnal nám Bůh (Ef 1, Moravetz, Pejla)

Pán říká, já jsem první i poslední (Zj 22, Oomen)

Radujte se v pánu vždy (Fp 4, Lahusen, Slouka)

Velebí má duše Hospodina (Lk 1, Pololáník, Renč)

Zachariášův chvalozpěv (Lk 1, k recitaci)

Zvítězil, haleluja – kánon (Zj 5, Kellerová)

Zůstaňte zde a bděte se mnou (Berthier, Taizé)