Žalmy (26-50)

Žalm 27 Bůh náš Hospodin světlem je (Eben)

Žalm 27 Hospodin je mé světlo a má spása (Ženeva, Adámek)

Žalm 27 Pán Bůh je síla má (1636)

Žalm 27 S vírou dál vyhlížím (Berthier, Taizé, Esterle)

Žalm 28 Chci zpívat Pánu (Barthélémon, Simpson, Baťová)

Žalm 29 Mocní světa, skloňte se (Moravetz, Tomeš)

Žalm 30 Můj nářek jsi proměnil v taneční rej (k recitaci)

Žalm 31 Rozjasni svou tvář (Eben, Esterle)

Žalm 31 S důvěrou k tobě volám (Ženeva, Pejla)

Žalm 32 Blaze nehodnému (1564, Esterle)

Žalm 32 Šťastný je člověk (Čep, Batelka)

Žalm 33 Ať zajásá spravedlivý (Eben)

Žalm 33 Rozveselte se v Hospodinu (Ženeva, Verner)

Žalm 34 Chci Pána slaviti (Bässler, Šebesta, Esterle)

Žalm 34 Z úst mých zpěv, dík a chvála (Schütz, Esterle)

Žalm 36 Jak vzácné je tvé milosrdenství, Bože (k recitaci)

Žalm 36 Tvá milost, Pane (Beuerle, Pejla)

Žalm 37 Svou cestu svěř Hospodinu (k recitaci)

Žalm 38 Bože, netrestej mne v hněvu (Ženeva, Pejla)

Žalm 39 Hospodine, dej mi poznat (k recitaci)

Žalm 40 Každý den Pán mi sílu dává (Berthier, Taizé, Heryán)

Žalm 40 Svou naději jsem vkládal (Schütz, Esterle)

Žalm 42 Jako jelen mučen žízní (Ženeva, Rafajová)

Žalm 42 Proč jsi smutná, duše má (M. Rejchrt)

Žalm 43 Sešli své světlo a svou věrnost (k recitaci)

Žalm 45 O dobré věci chci zpívat (Moravetz, Pejla)

Žalm 46 Blízký je Hospodin (Korejs)

Žalm 46 Hrad přepevný (Luther, Třanovský – B)

Žalm 46 Hrad přepevný (Luther,Třanovský – A)

Žalm 46 Útočištěm i zdrojem síly (Ženeva, Esterle)

Žalm 47 Všech národů hlas jásavý (Schütz, Esterle)

Žalm 47 Všichni v tento čas (Ženeva, Strejc)

Žalm 48 Ó město Boží, ty jsi štít (Crüger, Johnson, Rozbořil)