Žalmy (51-75)

 

Žalm 51 Stvoř mi, Bože můj, nové srdce čisté (Eben)

Žalm 51 Ó Bože, hojný v milosrdenství (Ženeva, Strejc, Radechovská)

Žalm 54 Slyš, Bože můj (Horký, Batelka)

Žalm 55 Na Hospodina slož svoji starost (k recitaci)

Žalm 60 Zanevřels na nás, Bože (Klecandr)

Žalm 61 Doveď mě na skálu, je pro mě strmá (k recitaci)

Žalm 62 Jen v Bohu duše má (Berthier, Taizé, Esterle)

Žalm 62 Jen v Bohu se ztiší duše má (Klecandr)

Žalm 62 Má duše je tichá (Moravetz, Pejla)

Žalm 63 Má duše přilnula k tobě (k recitaci)

Žalm 65 Na Sionu čest se ti dává (Ženeva, Šebesta, Radechovská)

Žalm 65 Náš Bože, tobě patří chvála (Lausanne, Esterle)

Žalm 66 Jásejte Bohu, všechny země (Korejs)

Žalm 66 Nuž pojďte a Bohu plesejte (Ženeva, Strejc, Radechovská)

Žalm 67 Pánu dík vzdávejte, zástupové (anonym)

Žalm 67 Ó Pane, smiluj se nad námi (Ženeva, Strejc)

Žalm 67 Ó požehnej nám, Pane (Komenský)

Žalm 68 Když Bůh v své moci povstane (Ženeva, Šebesta, Radechovská)

Žalm 69 Ať mne neodvleče dravý proud (Pejla)

Žalm 71 Neopouštěj mě ve dnech stáří (k recitaci)

Žalm 72 Ať je požehnán Bůh (Eben, Esterle)

Žalm 74 Bože, zanevřel jsi na nás natrvalo (k recitaci)

Žalm 75 S chválou chceme k tobě jít (Lausanne, Esterle)