Žalmy (76-100)

Žalm 77 V těžký čas zármutku svého (Ženeva, Strejc, Radechovská)

Žalm 79 Věčný Králi, Pane náš (Blahoslav)

Žalm 80 Přijď, Pane, a vysvoboď nás (Korejs)

Žalm 81 Hlasem veselým zvučně (Ženeva, Strejc, Radechovská)

Žalm 84 Aj, jak jsou milí tvoji příbytkové (Augusta)

Žalm 84 Jak příjemné, můj Pane (Schütz, Esterle)

Žalm 84 Věčný Bože, silný v boji (Ženeva, Strejc, Radechovská)

Žalm 85 Pane, ukaž nám své milosrdenství (Eben)

Žalm 85 Vždy, Pane, dobře svým jsi činíval (Ženeva, Strejc)

Žalm 86 Kroky znát dej mi, Bože (Eben, Esterle)

Žalm 86 Nakloň, Pane, ucha svého (Ženeva, Kučera)

Žalm 88 Bože mé spásy (Moravetz, Pejla)

Žalm 89 Chci znovu zpívat (Kurth, Esterle)

Žalm 89 Misericordias domini (Berthier, Taizé)

Žalm 89 Zpívat chci navěky o Páně milosti (Ženeva, Kučera, Esterle)

Žalm 90 Bože, buď milostiv a žehnej nám (Korejs)

Žalm 91 Kdo ochrany Nejvyššího (Ženeva, Strejc, Radechovská)

Žalm 91 Pod ochranou nejvyššího (Karafiát, Baše)

Žalm 91 Ten, kdo v skrýši Nejvyššího přebývá (Rejchrt)

Žalm 91 Ve stínu Božím kdo se ukrývá (Eben, Esterle)

Žalm 92 Jak dobré je díky vzdát svatému Pánu (Schweizer, Pejla)

Žalm 92 Jak dobré slavit Pána (Ženeva, Radechovská)

Žalm 92 Jak dobré slavit Pána – kánon (Jeune)

Žalm 92 Jak je vzácné nejvyššímu chválu vzdát (Leutschau, Esterle)

Žalm 93 Hospodin kraluje (k recitaci)

Žalm 95 Bůh je náš Pán a Král (Heryán)

Žalm 95 Cantate Domino (Berthier, Taizé)

Žalm 95 Nuž Pánu zvučně zpívejme (Ženeva, Strejc, Radechovská)

Žalm 96 Píseň novou Pánu zpívejte (Ženeva, Strejc, Radechovská)

Žalm 96-097 Veselte se nebesa (Eben)

Žalm 98 Zpívejte Pánu nové písně (Ženeva, Šebesta, Radechovská)

Žalm 98 Zpívejte Pánu nové písně – kánon (Friedel)

Žalm 99 Aj, Pán kraluje (Ženeva, Strejc, Radechovská)

Žalm 100 Jubilate Deo (Praetorius)

Žalm 100 Jubilate Deo omnis terra (Berthier, Taizé)

Žalm 100 Pánu všichni prozpěvujte (Ženeva, Strejc, Radechovská)