Chvála a dík

Aleluja (Korejs)

Alleluia (Berthier, Taizé)

Buď Pánu čest (Hallová, Hochman)

Čisté srdce musí mít (Schiller)

Děkujem ti, Pane Bože (L. Rejchrt)

Haleluja (Ortodoxní liturgie, Kiev)

Haleluja (Gregoriánský chorál)

Haleluja zpívej (tradicionál, Gallus)

Hosana (Tuttle, Otřísal)

Hospodin sám národů Bůh (Vulpius, Sartorius, Šimsa)

Chci, Pane, chválit tě (Thomas, Scott, Malinová)

Chval Pána svého písní (Šoltész)

Chvaliž Hospodina (Neander, Vetín, Esterle)

Chvaltež Boha! Nechť sláva čest (Teller)

Je stále přítomná tvoje sláva

K chvále Pána Boha svého (Šturm)

Kéž bychom to uměli (Piae Cantiones, Najbrt)

Má duše, Pána svého chval (Ženeva, Komenský)

Můj Pane, srdcem tě i rty (Crüger, Gerhadt, Kašpar, Esterle)

Nuž Bohu děkujme (Crüger, Rinckart, Horčička-Sinapius, Esterle)

Pane Bože náš (L. Rejchrt)

Pane Bože, budiž chvála

Tebe, Boha, ctíme (Komenský, Pejla)

Tebe, Bože, chválíme (Wien, Molnár)

Tvoje jméno vyznávám (Founds, Řežábek)

Vše, co má dýchání (Kvasnička)

Za to, že v stromech přečtu život (Truvérská mše, Eben, Lomová)

Zpívejte, čest vzdejte (Neumark, Herrschmidt. Liberda)