Otevření a ztišení

Confitemini Domino (Berthier, Taizé)

Čeká mne den (Truvérská mše. Eben, Lomová)

Jsem tu, prázdné ruce mám (Iona Community, J. Jun)

Náš Otče a Králi náš (hebr. tradicionál, Pejla)

Pane, dnešek je den chvály (Malan, Trusina)

Pán Bůh je přítomen (Neander, Tersteegen, Adlof)

Skloň se k nám, Pane Ježíši (Cantionale Germanicum, Motěšický)

Slunce svítí, tak se dobře dívej (L. Rejchrt)

Svatá doba, Páně den (Malan, Baštecký)

Ve tvém jménu, Pane náš (Čep, Balcar)

Zasvitla svatá neděle (Luther, Komenský)