Poslání a požehnání

Ach, zůstaň svou milostí (Vulpius, Stegmann, Hruškovic, Šimša)

Amen (Hug)

Amen (Westminster)

Amen (Willisegger)

Amen, Otče, rač to dáti (Ženeva, Třanovský)

Ať chrání nás Bůh (argentinská lidová, Ruuth, Eckert, Tengler)

Až potud nám pomáhal (Baštecký)

Bojujte, bojujte dál (M. Rejchrt)

Cesta tvá dál ať stoupá (irská lidová, Moore)

Deo gratias (Bell)

Dál, přece nejdete sami (spirituál, M. Rejchrt)

Ej, lidé vpravdě kající (Dřevínek, Moravetz)

I když se rozcházíme (Rommel, Coufal)

Král věčný nás požehnej (Bosák)

Otevřete brány hradeb kamenných (tradicionál, M. Rejchrt)

Otěží se chop, Pane (Zwingli, Molnár)

Ó já vím, že Pán (spirituál, Joran)

Pane, v tebe doufá stádce (Lukáš Pražský)

Pán Bůh sám ať nám všem požehná (Pejla)

Pán nás učil v svém svatém kázání (Moravertz, Závorkův kanc., Trusina)

Staňte se solí (Taizé)

Svaté Boží požehnání (Lukáš Pražský)

Svou sílu nám dáváš jak vinný kmen (Daniels, Rigby, Plíšek, M. Rejchrt)

Sám Bůh Hospodin (hebrejská lidová, Esterle)

Tvé požehnání, dobrý Otče (Bost, Kalenda)

Tvůj mír ať nás dnes provází (irský tradicionál, Thiman, Kaan, Pejla)

Uč nás na cestě pravé (Mason, Heber, Radechovská)

Zachovej nás, Boží Synu (V. Esterle, Esterle, Kejmann)