Prosby a přímluvy

Buď vůle tvá (spirituál, M. Rejchrt)

Dej mi, Pane, bdělé srdce (Eben, Hrdlička)

Dej nám moudrost, odvahu (Spieckerová, Hájková, Svoboda)

Do světa, kde jsi s lidmi žil (Čep, L. Rejchrt)

Dona nobis pacem (anonym)

Ježíši, Pane můj (Britten, Pumr)

Kriste, ty náš jsi Pán a Král (Rommel, Svoboda)

Moudrost mi, Pane dávej (L. Rejchrt)

Nám pomoz, Pane milý (Romano, Heryán)

Od věků Bůh, od věků Král (Gerold, Cuvier, Trusina)

Otče náš, jenž jsi na nebesích (Jistebnický kanc.)

Otče náš, jenž v nebesích dlíš (Luther, Komenský)

Otče náš, kterýž jsi na nebesích (Evančický kanc.)

Otče, který jsi věrný (Moravetz, Pejla)

 

Ó Duchu svatý, navštiv nás (Trusina)

Ó Pane můj, nenech mne být (Pivoňka)

Ó přijď, pane můj (Berthier, Taizé)

Ó světlo světa, Kriste náš (Baťová)

Pane Bože, prosíme tě (L. Rejchrt)

Salvator mundi, salva nos (Berthier, Taizé)

Ta touha hluboko je v nás (Quinqley, Pejla)

Učiň mě, Pane, nástrojem (Eben, Hrdlička)

Za ty, kdo hladem trpí a bídou (jihoamerický spirituál, L. Rejchrt)

Zasviť nám slunce pokoje (Luther, Pejla)