Večeře Páně

Beránku Boží (Bříza)

Beránku Boží (Eben)

Beránku Boží (Moravetz)

Beránku, který snímáš hříchy – kánon (Krejčí, Muroňová)

Boží Beránku (Šourek)

Chleba a víno neseme (Truvérská mše, Eben, Lomová)

Dnes ať zní všude píseň chval (jamaiská lidová, Potter, Kaan, Tengler)

Dnes k svému stolu zve nás Pán (Henych)

Ej nuž lační, žízniví (Augusta)

Každé ráno dostávám darem nový den (Renč)

Kristus Pán když na smrt šel (Hájek)

Ó Beránku Boží svatý (Amsterdamský kanc., Komenský)

Ó Beránku nevinný (Decius, Leškův zpěvník)

Ó Pane můj, pokoj ať tvůj (Dachstein, Englisch, Spitta, Šimša)

Plníme, Kriste, tvoje přání (Tugendlieb)

Pročpak bych se ještě trápil (Ebelling, Gerhardt, Šimša, Esterle)

Pán k prostřenému stolu (Helder, Tengler)

Před tvou tváří stojím, Bože (Pololáník, Vícha)

Sanctus (Clemens non Papa)

Sanctus (David)

Sanctus (Moravetz)

Sanctus, Benedictus, Agnus Dei (Vogel, Moravetz)

Sláva buď tobě, Bože náš (Ženeva)

Spolu lámejme chléb na kolenou (spirituál, Gallus)

Svatý, svatý, svatý (Eben)

Svatý, svatý, svatý (Olejník)

Svatý, svatý, svatý (Steinau, Esterle)

Ty jsi svatý (Harling, Tengler)

Tys, Kriste, prosil, když jsi lámal chléb (Gibbons, Rurton, Heller, Pejla)

V noci té, kdy náš Pán (Moravetz, Adámek)

V tu noc, kdy milý Spasitel (Miller, Morison, Kašpar)

V čas úzkosti (Truvérská mše, Eben, Lomová)

Vítej, milý Jezu Kriste (Kolínský kanc., Esterle)

Vše je v Kristu (Stainer, Henych)

Všichni hříšní k vodám pojďte (Augusta, Esterle)

 

Živý chlebe, kterýž z sebe (Hus, Baťová)