Zvěstování Božího slova

Bůh je můj hrad (Peter, Gellert, Batelka)

Bůh první slovo má (Kremer, Wit, Vik)

Dej odvahu včas slyšet (Rommel, Coufal)

Haleluja. Hledejte především Boží království (Lafferty, Coufal)

Kdo na kolenou klečí (spirituál, Plíšek)

Komu milo spasení (Augusta, Nechuta)

Mocný Bože, při Kristovu (Luther)

Moudrosti poklad z nebe (Kugelmann, Korytanský, Komenský)

Nás zavolal jsi, Pane (Rommel, Coufal)

Ozvi se, Pane můj (Corneille, Trusina)

Pochválen budiž Pán Bůh náš (Závorkův kanc.)

Přišli jsme, ó Ježíši (Aule, Clausnitzer)

Shromáždil člověk prý moudrosti své poklad (M.Rejchrt)

Sláva Bohu na výsosti (Moravetz, Štyrsa)

Tobě, Bože, děkujeme (Luther, Augusta)

Za dar slova, Bože milý (Borntjanskij, Molnár)

Zachovej nás při svém slovu (Německý brat. kanc., Pelčický)