Jednota Božího lidu

Církev svou svatou obecnou

Jeden Pán, jedna víra (Eben, Hrdlička)

Kristus choť svou, církev svatou (Augusta)

Radujme se vždy společně (Komárovský, Kunvaldský)

Slunce pravdy, milosti (David, Barth, Nehring, Šimša)

Toužíme v lásce žíti stále (Vulpius, Cuvier, Trusina)

Ty jsi, Pane, v každém chrámě (Schneider-Trnavský)

Tys, Pane Kriste, věčná skála (Lauth, Pfender, Vik)

V sjití tomto pravme sobě

Věčně krásný Stvořiteli moří (J. V. Renč, V. Renč)

Všech věků mocný Králi (Kugelman, Abdon)