Naděje Božího království

Aby nás Pán Bůh miloval (česká lidová, Krček)

Aj kamení volati bude (Šorm)

Blízko je Pán a jeho den (Berthier, Taizé)

Čekám na to stále (spirituál, Joran)

Dík slovům tvým (Williams, How, Tengler)

Hospodin zástupů (Malan, Kašpar)

Jak jiskra, co oheň zapálí (Linssen, Pejla)

Jednou budem dál (spirituál, Fischer)

Jezu Kriste, náš přeslavný Králi (Moravertz, Solín)

Již nebe jde k nám (Heurich, Marti, Esterle)

Jsi naděje v zlých dnech (Linssen, Tengler)

Kristus Pán je můj život (Vulpius, Třanovský, Esterle)

Kristus má v rukou celý svět (Hatton, Rozbořil)

Můj Pán všechny svolá (spirituál, M. Rejchrt)

Může být, že padne vše (Rothenberg, Schröder, Heryán) Pokání čiňte

Ó jak nádherné jsou dny (Horká, Svoboda)

Pomine země (M. Rejchrt)

Pěj haleluja Pánu vstříc (Bechler, Swertner, Halama)

Přijď království tvé M. Rejchrt)

Stane se, že národy (L. Rejchrt)

Tomu, kdo pro žal hlavu věší (M. Rejchrt)

V království Božím místa dost (Havelka) Vítr se ztiší (J. Křivohlavý)

Za všechny ty, kdo dosáhli již cíl (Williams, Kejř, Esterle)