Večer a noc

Den hasne, slunce níž se sklání (Scholefield, Ellerton, Tengler)

Den se chýlí, přijde noc (Rothenberg, Schröder)

Do stínu dnů (Berthier, Taizé, Esterle)

Hvězdy tiše vyšly (Zelinka, Kohoutová)

Již objal soumrak zemi (Isaac, Gesius, Gerhardt, Hájek)

Když soumrak zháší světlo (Sibelius, Plíšek)

Noc jest přede dveřmi (Ziegler)

Pane, zůstaň s námi (Thate)

Podvečer tvá čeládka

Práci denní vykonavše (Evančický kanc. Blahoslav)

Skončil den a přijde noc L. Rejchrt)

Slunce hasne, končí den (rumunská koleda, Pejla)

Slunce v rose koupalo se (L. Rejchrt)

Slunce za horu zapadá (Herman, Trtík)

Stůj při mně, stůj (Monk, Lyte, Mikolášek)

Stůj při mně, stůj – kánon (Nickel, Mikolášek)

Už mi oči tíží sen (L. Rejchrt, Henselová)

Už na lože lihamy (moravská lidová, Sušil)

V tento nyní večerní čas (moravská lidová, Bartoš)

Večerní když zvony znějí (Bortnjanskij, Kašpar)

Zůstaň s námi, Pane (M. Rejchrt)

Zůstaň s námi, ó Pane náš (Berthier, Taizé)